Tìm kiếm văn bản

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 22/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

BXD_12-VBHN-BXD_22092023

 • Tên văn bản:
  Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 22/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
 • Số hiệu:
  12/VBHN-BXD
 • Hiệu lực:
  22/09/2023
 • Tình trạng:
  Có hiệu lực