Bài viết

Thực hiện pháp luật đất đai: Hạn chế sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng

“Luật Đất đai 2013 làm hạn chế sự phát triển của thị trường bất động sản, đặc biệt thị trường du lịch nghỉ dưỡng,... 

Sửa Luật Đất đai và nhiều luật quan trọng

Sửa đổi khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 để làm rõ các thời điểm liên quan đến hợp đồng có đối tượng là quyền sử... 

Luật Quy hoạch 2017 và những nội dung về quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh

(KTVN 233) – Luật Quy hoạch 2017 và vị trí của quy hoạch xây dựng trong hệ thống quy hoạch tại Việt Nam Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14... 

Bộ Xây dựng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng

Ngày 20/4, tại Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, trong... 

Những điểm mới của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Từ ngày 1-1-2021, Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi bổ sung năm 2020 (gọi tắt là Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020) chính thức có... 

Cấm sử dụng căn hộ kinh doanh cho thuê theo giờ, mô hình kinh doanh căn hộ cho thuê qua AirBnB, Luxstay sẽ ra sao?

Theo Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn Luật sư Tp.HCM, việc cấm kinh doanh dịch vụ sử dụng căn hộ để cho thuê theo giờ, ngắn ngày... 

Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn phố biến Luật Kiến trúc và các Nghị định liên quan

Ngày 11/9 tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng đã giao cho Vụ Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức... 

Quy định pháp luật về thời hạn sử dụng nhà chung cư

Pháp luật hiện hành quy định thời hạn sử dụng, sở hữu căn hộ chung cư là 50 năm, 70 năm hay vĩnh viễn? Khoản 3, Điều 126... 

Quy định mới về quản lý, sử dụng nhà chung cư

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử... 

Đổi mới Luật Đất đai: Nhiều khó khăn trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra

Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua đánh dấu bước tiến trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai. Tuy nhiên,... 
Un orologio manuale o orologi replica italia caricabile è una specie di orologio meccanico con azionamento a carica manuale. Gli orologi a carica manuale devono essere caricati quotidianamente; questo viene replica orologi italia fatto rimuovendo l'orologio e ruotando la corona fino a sentire la tensione sulla molla.