Tìm kiếm văn bản

Thông tư 06/2023/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chương trình phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BXD_06-2023-TT-BXD_08092023

  • Tên văn bản:
    Thông tư 06/2023/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chương trình phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
  • Cơ quan ban hành:
  • Số hiệu:
    06/2023/TT-BXD
  • Hiệu lực:
    10/11/2023