Tìm kiếm văn bản

Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT V/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 06 năm 2018

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT Về việc Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2018.

 • Tên văn bản:
  Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT V/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 06 năm 2018
 • Cơ quan ban hành:
 • Ngày ban hành:
  20/04/2018
 • Số hiệu:
  2035/BTNMT-TTTNMT
 • Hiệu lực:
  20/4/2018
 • Tình trạng:
  Còn hiệu lực