Bài viết, Tin tức

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị

Công Đoàn Xây Dựng Việt Nam – Ngày 15/3/2018, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu những đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị phải đảm bảo tính thống nhất trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và đồng bộ với Luật Quy hoạch, đồng thời phải góp phần giải quyết hiệu quả các tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống, đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng đã báo cáo đề xuất sửa đổi những tồn tại, vướng mắc trong một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị, trên từng lĩnh vực cụ thể, như: Quản lý hoạt động xây dựng; thẩm định dự án; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch; lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống đơn giá, định mức của ngành Xây dựng.

Nhằm nâng cao chất lượng các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung, Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng theo lĩnh vực được phân công phụ trách đã đưa ra những ý kiến làm rõ hơn các vấn đề đã được lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật nêu trên.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà ghi nhận sự nỗ lực, khẩn trương của các đơn vị chức năng của Bộ trong việc đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị. Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tập trung rà soát kỹ lưỡng lần cuối những nội dung đề xuất sửa đổi, đối với những nội dung đề xuất bổ sung phải có báo cáo giải trình, đánh giá những tác động, sau đó gửi về Vụ Pháp chế (Bộ Xây dựng) tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng vào ngày 19/3.