Thủ tướng chính phủ

Quyết định 280/QĐ-TTg năm 2019 phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết... 

Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2018 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 03/04/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách... 

Quyết định 1243/QĐ-TTg năm 2004 về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 22/11/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1243/QĐ-TTg năm 2004 về việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Hội... 

Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 10/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc... 

Quyết định 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 10/07/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. Quyết định này quy định... 

Quyết định 2359/QĐ-TTg phê duyệt hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính

Ngày 22/12/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2359/QĐ-TTg phê duyệt hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính, hệ... 

Quyết định 73/2014/QĐ-TTg quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 73/2014/QĐ-TTg quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước...