Diễn đàn

Cửa sổ có được nhìn ra nhà bên cạnh

Câu hỏi: Tôi muốn làm thêm một cửa sổ nhưng lại nhìn ra mái nhà bên cạnh, liệu có được không? Trả lời 1. Cơ sở pháp lý Bộ... 

Chức năng của nhà văn hoá

Câu hỏi: Nhà văn hóa xã đang được chính quyền xã cho thuê làm đám cưới, có quy định pháp luật nào cho phép việc này không? Trả... 

Điều kiện để một cá nhân được tham gia vào hoạt động xây dựng

Câu hỏi: Điều kiện để một cá nhân được tham gia vào hoạt động xây dựng là gì? Trả lời: Dựa trên những thông tin mà bạn... 
1